About

Header Ads

กระแสใต้ 4 ภาค>ศรีสะเกษ ร่วมเปิดการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560

ศรีสะเกษ ร่วมเปิดการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560
ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกันทั่วประเทศ......เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 ที่ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ในฐานะประธานคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดศรีสะเกษ นำคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ระดับจังหวัด ร่วมประชุมพร้อมเปิดการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560 ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกันทั่วประเทศ โดยมีพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประธานกรรมการและอำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเป็นประธาน ซึ่งได้กำชับทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการสร้างความปลอดภัยทางถนนตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560 ภายใต้แนวคิด "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร"ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการบังคับใช้กฎหมายให้เข้มข้นมากขึ้นตามคำสั่ง คสช. มาตรา 44 ย้ำ ศปถ.และทุกหน่วยงานมีความพร้อมอย่างเต็มกำลังในการดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนทุกเส้นทางขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนยึดหลัก "4 ห้าม 2 ต้อง"สร้างความปลอดภัยในการเดินทางด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ . ประสานทุกพื้นที่ให้ดำเนินมาตรการเชิงรุกผ่านกลไกชุมชน/หมู่บ้านดูแลความปลอดภัยทางถนนครอบคลุมทุกด้าน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการ ลดอุบัติเหตุทางถนน และส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในสังคมไทย 

ทศพร  ก้อนแก้ว ผู้สื่อข่าวกระแสใต้ 4 ภาค ประจำศูนย์ข่าวภาคอีสาน รายงาน


แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น