About

Header Ads

นราธิวาส อำเภอรือเสาะ สนธิ 3 ฝ่ายปล่อยแถวรณณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์

11 เมษายน 2560บริเวณที่ว่าการอำเภอรือเสาะ นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอรือเสาะ เป็นประธานพิธีเปิดการปล่อยแถวรณณรงค์ป้อง¬กันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลสงกราน¬ต์ 2560 นายอาแซ โต๊ะลูโบ๊ะ ปลัดอำเภอรือเสาะ หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง กล่าวรายงานโดยมี..พสิษฐ์ ชาญเลขา ผบ.ฉก.ทพ.46 พ.ต.อ.เรืองศักดิ์ บัวแดง ผกก.สภ.รือเสาะ  นายประพฤกษ์ นิลโมทย์ปลัดเทศบาลตำบลรือเสาะ  ให้เกียรติมาร่วมพิธีเปิดสำหรับการปล่อยแถวระดมสรรพกำลัง องค์กรภาครัฐ ภาคี ภาคส่วนต่างๆมีการสนธิกำลังจากหน่วยงานหลายฝ่าย ได้แก่ เจ้าหน้าที่คำรวจ สภ.รือเสาะ ทหาร ฉก.ทพ.46 สมาชิก อปพร.เทศบาลตำบลรือเสาะ กองอาสารักษาดินแดนอำเภอรือเสาะ  เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอรือเสาะ  ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)ได้ตั้งจุดตรวจจำนวน 2 จุด จุดที่ 1 สายแยกทางไปยะลา(จุดตรวจเจ้าพระยา) จุดที่ 2สายแยกไปนราธิวาส (จุดตรวจบานชื่น)เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเดินทาง

            โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรณณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน¬ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 สร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชน ด้านการขับขี่ที่ปลอดภัย เพื่อให้สามารถลดจำนวนอัตราการเกิดอุบัติเหตุหรือบาดเจ็บภายใต้คำขวัญขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร ”
        ประพันธ์  ฤทธิวงศ์/บก.ข่าวภาคใต้

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น