• กระบี่ติ่มซำ ไสไทย

  ขอเชิญทุกท่านร่วมแข่งขันกินขนมจีบในกิจกรรม "กินจุ กินไว ลุ้นไปฮอกไกโด/เชียงใหม่"

 • กระบี่สมุนไพร

  ร้านขายยาสมุนไพรมานานกว่า 30 ปี โดยได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในจังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียง

 • ...

  ...

 • สิงห์ทองออโต้เพนท์

  ศูนย์ซ่อมสีรถและตัวถัง โทร075-817208,081-8942976...

 • เมเจอร์

  เมเจอร์

 • Van VIP Krabi

  บริการถตู้เช่าเหมาท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ภายในจังหวัดกระบี่ และสถานที่อื่นๆโดยทีมงานมืออาชีพ สอบถามโทร.0848626639

วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560

คณะ สนช.ลงพื้นที่เพื่อรับฟังสภาพปัญหาพร้อมหารือหน่วยงานภาครัฐ ตามแนวนโยบาย


คณะ สนช.ลงพื้นที่เพื่อรับฟังสภาพปัญหาต่างๆ จากประชาชนในจังหวัดสตูล พร้อมหารือหน่วยงานภาครัฐ และติดตามการดำเนินงานของส่วนราชการตามแนวนโยบายที่รัฐบาลแถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
         วันที่30เมษายน2560ผู้สิ่ข่าวรายงานว่าพลโทชัยยุทธ พร้อมสุข ประธานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(กธ.ทส.สนช.)  พร้อมด้วยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวน 25 คน ซึ่งเป็นผู้แทนจากคณะกรรมาธิการสามัญคณะต่างๆ ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผู้แทนจากสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และผู้แทนจากสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมผู้ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาจากประชาชน พร้อมหารือกับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดสตูล และติดตามการดำเนินงานของส่วนราชการตามแนวนโยบายที่รัฐบาลได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตามโครงการ สนช.พบประชาชน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยมีนายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นายสรเดช สุนทรารชุน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนภาคเอกชน และประชาชน จำนวนกว่า 600 คน ให้การต้อนรับและเข้าร่วมโครงการฯ ตลอดจนเสนอปัญหาความต้องการด้านต่างๆ 
นอกจากนี้ ยังมีคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติชุดเล็กแบ่งเป็น 3 ชุด สนช.ชุดเล็ก คณะที่ 1 นำคณะโดย พลโทจเรศักณิ์ อานุภาพ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงพื้นที่ด่านชายแดนวังประจัน อำเภอควนโดน เพื่อศึกษาปัญหาการปรับปรุงพัฒนาด่านชายแดนวังประจัน, สนช.ชุดเล็ก คณะที่ 2 นำคณะโดย นายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกิจกรรม CSR กับเด็กนักเรียนพิเศษ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล, และ สนช.ชุดเล็ก คณะที่ 3 นำโดย นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมทำกิจกรรมพบประชาชนกลุ่มองค์กรชุมชนกลุ่มองค์กรสตรี และกลุ่มอาชีพคนพิการจังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑ์ภาพถ่ายเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล 
สำหรับในช่วงบ่ายคณะ สนช. ได้ประชุมร่วมกับส่วนราชการจังหวัดสตูลที่ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ศาลากลางจังหวัดสตูล และถ่ายทอดสัญญาณไปยังห้องประชุมย่อยอีก 2 ห้อง คือ ห้องประชุมวัฒนโกเมร และห้องประชุมโต๊ะหยงกง จังหวัด เพื่อสรุปปัญหาความต้องการของประชาชนที่จะขอรับการสนับสนุนการแก้ไขจาก สนช. และรับฟังข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อไป
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล มอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล จัดทำสรุปโครงการสำคัญของจังหวัด 5 เรื่อง ประกอบด้วย การปรับปรุงพัฒนาด่านชายแดนวังประจัน โครงการก่อสร้างสะพานสตูล-เปอร์ลิส โครงการก่อสร้างศูนย์ประสานอุทยานธรณีโลก การแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะ และกรณีท่าเทียบเรือน้ำลึกปากบารา รวมทั้งมีการถ่ายทอดสดผ่าน สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสตูล FM 99.5 MHz และ skype เข้ารายการสะพานเชื่อมไทย ทาง NBT2HD ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ติดตามด้วย
นิตยา แสงมณี // สตูล-รายงาน

ชุมชนพระนครศรีบริรักษ์ดูแลสุขภาพ “ตรวจก่อนป้องกันตาบอดได้”


ชุมชนพระนครศรีบริรักษ์ดูแลสุขภาพ “ตรวจก่อนป้องกันตาบอดได้” นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิด “โครงการตรวจคัดกรองโรคทางจักษุให้แก่ประชาชนทั่วไปชุมชนพระนครศรีบริรักษ์ ประจำปี 2560” ภายใต้งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนสุขภาพ เทศบาลนครขอนแก่น
วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณที่ทำการชุมชนพระนครศรีบริรักษ์ นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการตรวจคัดกรองโรคทางจักษุให้แก่ประชาชนทั่วไปชุมชนพระนครศรีบริรักษ์ ประจำปี 2560” สำหรับโครงการดังกล่าวนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสุขภาพ เทศบาลนครขอนแก่น โดยเป็นความร่วมมือของพี่น้องชุมชนพระนครศรีบริรักษ์ ,ประธานชุมชน,คณะกรรมการชุมชน , อสม. และหน่วยงานต่างๆ เช่น โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น ,ร้านแว่นตาโอเค เป็นต้น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชนเกี่ยวกับการป้องกันโรคทางจักษุ จำนวน 60 คน
ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้กล่าวว่า กองทุนสุขภาพ เทศบาลนครขอนแก่น มีงบประมาณเพื่อให้ชุมชนทำโครงการส่งเสริมด้านสุขภาพให้แก่พี่น้องภายในชุมชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สำหรับโรคทางจักษุ ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะต้องดูแลรักษา โดยมีคำแนะนำเพื่อป้องกันโรคทางจักษุ คือ 1.ผู้ที่มีอายุ 40 ปี ขึ้นไป ควรตรวจคัดกรองความดันลูกตา คัดกรองโรคตา 2.ไม่ควรซื้อยาหลอดตามาหยอดเอง อาจเกิดต้อหินได้ 3.ต้อหินเมื่อรักษาแล้ว ตาอาจเห็นไม่ดีขึ้น 4.ต้อหินถ้าไม่รักษาหรือรักษาไม่ต่อเนื่อง ตาจะค่อยๆบอดทีละน้อย 5.ต้องดูแลรักษาตลอดชีวิตและปฏิบัติตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด จะช่วยป้องกันตาบอด
นายเกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
ผอ.ศูนย์ข่าวกระแสใต้ ข่าว 4 ภาค/อีสาน จ.ขอนแก่น

รองผบก.ภ.จว.ขอนแก่นร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาเทนนิสภายใน สนง.ตำรวจแห่งชาติ


(30 เม.ย. 2560) เวลา 15.00 น.
พล.ต.ท.จตุพล ปานรักษา ผบช.ภ.4 มอบหมายให้ พ.ต.อ.จรูญ นวมทอง รองผบก.ภ.จว.ขอนแก่น(หัวหน้านักกีฬาเทนนิส ภ.4) นำนักกีฬาเทนนิส ภ.4 เข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาเทนนิสภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.นนทบุรี โดยผลการแข่งขันของนักกีฬาเทนนิส ภ.4 ได้ 1 เหรียญทอง(ประเภทชายคู่อายุไม่ต่ำกว่า 55 ปี) 1 เหรียญเงิน(ประเภทชายคู่อายุไม่ต่ำกว่า 45 ปีและ 3 เหรียญทองแดง(ประเภทชายเดี่ยวทั่วไป,ชายคู่อายุไม่ต่ำกว่า 50 ปี,หญิงคู่ทั่วไป(ภาพเป็นข่าว)


นายเกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
ผอ.ศูนย์ข่าวกระแสใต้ ข่าว 4 ภาค/อีสาน จ.ขอนแก่น

วันเสาร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2560

การจัด ค.1 โครงการโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 4 – 7 คึกคัก ปปช.มีส่วนร่วมเกือบ 3 พันคน

การจัด ค.1 โครงการโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 4 – 7 คึกคัก มีชาวแม่เมาะสนใจเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นกว่า 2,500 คน


  ผู้จัดขอขอบคุณชาวแม่เมาะที่ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังและนำเสนอความคิดเห็นทั้งด้านบวกและลบ ในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ค.1 โครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้าทดแทน โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4 – 7 กว่า 2,500 คน ซึ่งข้อคิดเห็นของประชาชนทั้งหมด บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด จะนำไปกำหนดขอบเขตและหามาตรการป้องกันและแก้ไขตามที่ประชาชนห่วงกังวล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการจัดทำ EHIA ในครั้งต่อไป
วันนี้ (29 เมษายน 2560) ดร. เบญจภรณ์ บุณยพุกกณะ ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด กล่าวว่า บริษัท ทีมฯ ขอขอบคุณชาวแม่เมาะที่ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟัง แสดงความคิดเห็นและข้อวิตกกังวล รวมทั้งสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ ในเวทีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Public Scoping หรือ ค.1) ซึ่งเป็นหนึ่งในขั้นตอนการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) โครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4 - 7 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีชาวแม่เมาะ เข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นทุกภาคส่วน จำนวน 2,647 คน โดยมีผู้แสดงความคิดเห็นด้วยวาจา จำนวน 59 คน
สำหรับสิ่งที่ประชาชนมีความกังวล เช่น ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การบริหารงบประมาณของกองทุนพัฒนารอบโรงไฟฟ้า การดูแลด้านสุขภาพและสาธารณูปโภคให้ทั่วถึงยิ่งขึ้น เป็นต้น โดยข้อคิดเห็นของประชาชนทั้งหมด บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด จะนำไปกำหนดขอบเขตและหามาตรการเพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาให้ครอบคลุมข้อห่วงกังวลของประชาชนในพื้นที่ทั้ง 5 ตำบล ได้แก่ ต.สบป้าด ต.จางเหนือ ต.นาสัก ต.บ้านดง และ ต.แม่เมาะ ต่อไป และหลังจากนี้จะเป็นการทำ ค.2 (Public Screening) โดยการลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์และพูดคุยกับกลุ่มประชาชนในพื้นที่ศึกษาอย่างใกล้ชิด หลังจากนั้นจะเป็นขั้นตอนการทบทวนและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงาน EHIA หรือ ค.3 (Public Review) ต่อไป
ทั้งนี้ ประชาชนยังสามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องอื่นๆ ที่ได้จัดเตรียมไว้ เช่น ส่งไปรษณียบัตร โทรศัพท์ และโทรสาร ภายใน 15 วัน หลังจากวันที่รับฟังความคิดเห็นฯ ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2560 สำหรับประชาชนที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ คุณวีณิฐฐา วรเกียรติธนากร และ คุณรัตติยา งามประดิษฐ์ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด 151 อาคารทีม ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 โทรศัพท์ 0-2509-9000 กด 3201-5 ต่อ 104, 106 โทรสาร 0-2509-9109
ว่าที่พันตรี ดร. อนุชาต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการชุมชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่า “ขอขอบคุณชาวแม่เมาะที่ให้ความร่วมมือมารับฟังและแสดงความคิดเห็นกันอย่างเนืองแน่น ซึ่งข้อคิดเห็นของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดกรอบการจัดทำแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นตอนต่อไป โดย กฟผ. และบริษัท ทีมฯ จะดำเนินการให้ครอบคลุมทุกข้อห่วงกังวล เพื่อให้การจัดทำ ค.2 และ ค.3 เป็นไปอย่างสมบูรณ์ที่สุด โดยประชาชนได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง”

นราธิวาสเปิดหลักธรรม 2 ศาสนา(มีคลิป)

เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ จังหวัดนราธิวาส จัดโครงการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยในวิถีมุสลิมและไทยพุทธ (กลุ่มผู้สูงวัยบุหงาตันหยงตำบลกะลุวอเหนือ) ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้สูงอายุทั้งชาวไทยพุทธ และมุสลิมเป็นจำนวนมาก
     
       วันนี้ (28 เม.ย.60) เมื่อเวลา 09.00 น. ที่บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ และห้องประชุมธรรมาภิบาลตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ ได้เป็นประธานจัดโครงการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยในวิถีมุสลิมและไทยพุทธ (กลุ่มผู้สูงวัยบุหงาตันหยงตำบลกะลุวอเหนือ) ในเขตเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ โดยมีประชาชนเป็นผู้สูงวัยเฉลี่ยอายุ 60 ปีขึ้นไป จาก 13 หมู่บ้าน ในเขต ต.กะลุวอเหนือ ซึ่งเป็นทั้งชาวไทยพุทธ และไทยมุสลิม กว่าพันคนเข้าร่วมงานการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยในวิถีมุสลิมและไทยพุทธ ซึ่งภายในงานยังมีการบรรยายธรรม ให้แก่ผู้สูงอายุทางศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม ในการใช้ชีวิตประจำวัน และการดูแลสุขภาพตัวเองตามหลักศาสนา

     
       นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ เปิดเผยว่า การดูแลสุขภาพผู้สูงวัยในวิถีไทยมุสลิมและไทยพุทธ (กลุ่มผู้สูงวัยบุหงาตันหยงตำบลกะลุวอเหนือ) ปัจจุบัน ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนผู้สูงอายุเกินคาด โดยการจัดงานในครั้งนี้เป็นการสนองวาระประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อดูแลผู้สูงอายุในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ภายในงานจัดให้มีการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ และจะมีการติดตามผลสำหรับผู้สูงอายุ ทางเทศบาลได้เห็นความสำคัญ และมีการคัดมาจากความหลากหลายของอาชีพ เช่น ข้าราชการเกษียณ ผู้ประกอบอาชีพรับจ้าง และผู้สูงอายุที่ไร้อาชีพ  ได้มอบผ้าถุง ผ้าโสร่งให้แก่ทุกคนด้วยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และได้มอบเงินสนับสนุนให้กับกลุ่มผู้สูงวัยบุหงาตันหยงตำบลกะลุวอเหนือ ทั้ง 13 กลุ่ม ในตำบลกะลุวอเหนือ กลุ่มละ 20,000 บ.
     
       ขณะที่ นางต่วนรอสือเมาะ หะยี อายุ 61 ปี กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ภาครัฐให้ความสำคัญ และไม่ทอดทิ้งผู้สูงอายุ แม้จะเป็นผ้าถุงที่ไม่มากแต่มีคุณค่าทางจิตใจ และเป็นกำลังใจของคนสูงวัย ทั้งยังเห็นรอยยิ้มที่หาดูได้ยาก จึงอยากร้องเรียนไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องให้จัดโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุต่อไป แม้จะเป็นไม้ใกล้ฝั่ง แต่ยังคงทำหน้าที่สั่งสอนบุตรหลานให้เป็นคนดีของสังคม

  กลุ่มผู้สูงวัยบุหงาตันหยงตำบลกะลุวอเหนือได้ตระหนักถึงคุณค่าและสุขภาพของผู้สูงอายุตำบลกะลุวอเหนือรวมถึง เข้าใจสภาพปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุในทุกๆด้านดังที่กล่าวมาข้างต้น จึงได้จัดทำโครงการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยในวิถีมุสลิมและพุทธ ตำบลกะลุวอเหนือ ปี 2560 และจัดกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการของผู้สูงอายุตำบลกะลุวอเหนือ โดยเพิ่มแนวคิดทางด้านศาสนาในการดูแลสุขภาพ วิถีชีวิตในแบบมุสลิมและพุทธ ในการดำเนินกิจกรรมให้ความรู้ โดยมุ่งหวังให้เกิดความตระหนัก และการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นในด้าน การส่งเสริมพัฒนาเกี่ยวกับสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจภูมิปัญญาของผู้สูงอายุและครอบครัว และเพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมด้านการส่งเสริมสุภาพ ของผู้สูงอายุ การต่อยอด การพัฒนาผู้สูงอายุไปสู่เป้าหมาย ให้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพทางสังคม ภูมิปัญญา เศรษฐกิจ และสุขภาพ โดยไม่เป็นภาระต่อสังคมและครอบครัวต่อไป

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ-รายงาน


1 พฤษภาคม 60 ขอเชิญร่วมพิธีลงบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ ระหว่าง จังหวัดกระบี่ สภาการศึกษาฯ

1 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. ขอเชิญร่วมพิธีลงบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ ระหว่าง จังหวัดกระบี่ สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อดำเนินงานผลักดันให้มีกิจกรรมด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการฝึกอบรม ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ เพื่อสนองตอบความต้องการในการพัฒนาการศึกษา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และเทคโนโลยีด้านการเกษตร อันเป็นความต้องการของคนในภาคพื้นชายฝั่งทะเลอันดามัน

ขอบคุณข้อมูลภาพข่าว/น.ส.สุจิตรา ล่องลอย


นรข.เขตอุบลราชธานี กองทัพเรือ ตรวจยึดไม้ห่วงห้ามซุกซ่อนบริเวณสระน้ำบ้านโหง่นขาม( มีคลิป ).

.นรข.เขตอุบลราชธานี กองทัพเรือ ตรวจยึดไม้ห่วงห้ามซุกซ่อนบริเวณสระน้ำบ้านโหง่นขาม...( มีคลิป )..เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560  เวลาประมาณ 17.00 น. ทางด้าน น.อ.พรภิรมย์ ยศบุญ ผู้บังคับการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตอุบลราชธานี กองทัพเรือ ( นรข.เขตอุบลราชธานี)ได้รับแจ้งจาก แหล่งข่าว(ขอปกปิดที่มา)ว่ามีการลักลอบตัดไม้หวงห้ามมาซุกซ่อนไว้ในสระน้ำซึ่งอยู่ในบริเวณ ป่าทางทิศใต้ บ้านโหง่นขาม หมู่ 4 ต.หนามแท่ง อ.ศรีเมืองใหม่ จว.อุบลราชธานี จึงสั่งการให้ น.ท.ทวีทรัพย์ เรืองผึ้ง  หน.ยก.ขว.นรข.เขตอุบลราชธานี กองทัพเรือ จัดกำลังพลจาก ที่ทำการทางยุทธวิธี โพธิ์ไทร โดยมี จ.อ.วีรพล ปุรณะ เป็นหัวหน้าชุด ทั้งนี้ได้สนธิกำลัง กับ จนท.ป่าไม้ และ ร้อย.ทหารพราน 2305 เข้าทำการตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าว ณ ที่เกิดเหตุได้ทำการค้นหาและพบของกลางตามที่แจ้งจริงจึงได้ทำการตรวจยึดไม้ชิงชัน จำนวน 3 ท่อน ปริมาตร 0.45 ลบ.ม.ไม้ประดู่ 1ท่อน ปริมาตร 0.12 ลบ.ม.  ขณะนี้ได้ทำบันทึกตรวจยึดและนำของกลางส่ง จนท.ป่าไม้ เพื่อดำเนินการต่อไป

ทศพร ก้อนแก้ว
หน.ศูนย์ข่าวกระแสใต้ 4  ภาค/ภาคอีสาน รายงาน


แม่ทัพภาค1รับศพ6ทหาร พลีชีพเพื่อชาติเหตุ 3 จว.ใต้


"พล.ท.อภิรัชต์ คงสมพงษ์" แม่ทัพภาค 1 เป็นประธานในพิธีรับศพกำลังพล 6 ราย สังกัด ฉก.ทพ.11 ที่เสียชีวิตเพราะถูกคนร้ายลอบสังหาร ขณะปฎิบัติหน้าที่บนถนนสายชนบท อ.จะแนะ จ.นราธิวาส

เมื่อวันที่ 28 เม.ย. ที่สนามบิน บน.6 (ดอนเมือง) พล.ท.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ มทภ.1 เป็นประธานในพิธีรับศพกำลังพลสังกัด ฉก.ทพ.11 ซึ่งเสียชีวิตในขณะปฎิบัติหน้าที่ จำนวน 6 นาย จากกรณีเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดและใช้อาวุธปืนสงครามยิงเจ้าหน้าที่ทหารพราน บนถนนสายชนบท อ.จะแนะ จ.นราธิวาส เมื่อ 27 เม.ย.60 ที่ผ่านมา โดยทหารทั้งหมดต่างปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดสันติสุขแก่พี่น้องประชาชน แม้จะถูกลอบทำร้ายจนถึงแก่ชีวิต แต่เจ้าหน้าที่ทหารและฝ่ายงานเกี่ยวข้อง จะยังคงมีความมุ่งมั่นไม่ท้อถอย ดำเนินการตามแผนงานเพื่อแก้ไขและพัฒนาพื้นที่จชต. ให้บังเกิดสันติสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างมั่นคงโดยเร็ว รวมทั้งประสานหน่วยงานให้ติดตามหาตัวผู้ก่อเหตุมาลงโทษตาม

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560

ผู้ว่าฯนราธืวาส เป็นประธานพิธีปิดมหกรรมแข่งขันทักษะฝีมือแรงงาน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานพิธีปิดมหกรรมแข่งขันทักษะฝีมือแรงงาน และมอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขันทั้ง 12 สาขา รวม 66 คน ระบุ ทำให้ผู้เข้าแข่งขันได้พัฒนาตนเองด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ


   คืนวันที่ (27 เม.ย.60) เวลา 20.00 น.นายสิทธิชัย  ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานพิธีปิดมหกรรมแข่งขันทักษะฝีมือแรงงาน และมอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขัน ที่เวทีกลางงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดนราธิวาส ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 หรือ สวน ร.5 ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมืองนราธิวาส พร้อมกล่าวว่า เชื่อว่าการจัดมหกรรมแข่งขันทักษะฝีมือแรงงานครั้งนี้ จะทำให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคนได้มีการพัฒนาตนเอง ทั้งด้านความรู้ ซึ่งจำเป็นที่จะต้องนำมาใช้ในการทำงานได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ด้านทักษะ เป็นการสะสมประสบการณ์จนเกิดความชำนาญ มีความสามารถเพียงพอที่จะทำงานได้อย่างมีคุณภาพตามข้อกำหนด ถูกขั้นตอน และเสร็จตามเวลาที่กำหนด และเจตคติ จะต้องมีจิตสำนึกในการทำงานที่ดี ประกอบด้วยจริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ

    ด้านนางทิวาพร  กาญจนะกิติกุล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส กล่าวว่า จากการจัดงานมหกรรมแข่งขันทักษะฝีมือแรงงานจังหวัดนราธิวาส ให้กับกลุ่มช่างฝีมือ ผู้รับเหมา นักเรียน นักศึกษา และกลุ่มผู้ประกอบการต่าง ๆ ในพื้นที่ ได้มีเวทีสำหรับแสดงฝีมือ ทักษะ ความรู้ความสามารถ จำนวน 12 สาขา ได้แก่ สาขาช่างก่ออิฐ ช่างไม้เฟอร์นิเจอร์ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ช่างเชื่อมไฟฟ้าด้วยมือ ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ช่างสีรถยนต์ ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ผู้ประกอบการอาหารไทย การเขียนแบบด้วยโปรแกรม Auto CAD การออกแบบเว็บไซด์และการออกแบบกราฟฟิก ทั้งนี้ มีผู้ได้รับรางวัล รวมทั้งสิ้น 66 คน แยกเป็นรางวัลชนะเลิศ จำนวน  11 คน รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 จำนวน 13 คน รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 จำนวน 16 คน และรางวัลชมเชย จำนวน 26 คน

    สำหรับการจัดมหกรรมแข่งขันทักษะฝีมือแรงงานจังหวัดนราธิวาส ทางจังหวัดนราธิวาส ได้จัดสรรงบประมาณจำนวน 1,315,000 บาท ตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส ดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมด้านแรงงานรองรับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ โครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และโมเดลการพัฒนา Thailand 4.0 ของประเทศ  ตลอดจนเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานและทักษะที่สูงขึ้น ด้วยการส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันเพื่อกระตุ้นให้มีการพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยการนำเกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเป็นเกณฑ์ในการทดสอบหรือแข่งขัน ตลอดจนภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ สถาบันฝึกอบรมด้านอาชีพ ภาคเอกชนในพื้นที่ ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและคัดเลือกช่างฝีมือเพื่อปฏิบัติงานต่อไป

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ-รายงาน

ผู้ว่าฯขอนแก่นเปิดงาน วันแรงงานแห่งชาติ
วันนี้ (28 เม.ย.60) ที่ขอนแก่นฮอลล์ศูนย์การค้าเซนทรัลขอนแก่น นายพงษ์สักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560 ซึ่งมีผู้บริหาร ลูกจ้าง ผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการในจังหวัดขอนแก่นมาร่วมงานกว่า 2,000 คนและมีการจัดนิทรรศการมาร่วมงานจำนวนหลายร้อยบริษัท การจัดวันแรงงานของจังหวัดขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นายจ้าง ลูกจ้าง พนักงานรัฐวิสาหกิจและประชาชนทั่วไป ได้ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีของผู้ใช้แรงงานตลอดจนเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในระบบไตรภาคี และในงานมีการจัดนิทรรศการวิชาการด้านแรงงาน การประกวดธิดาแรงงานหลายสัญชาติ การประกวดขวัญใจแรงงาน ประกวดร้องเพลง การประกวดส้มตำลำซิ่ง การแข่งขันฟุตซอลเชื่อมสัมพันธ์ผู้บริหารสถานประกอบการ กับ ทีม วีไอพี ขอนแก่น รวมทั้งกีฬาในร่มอีกหลายชนิด กิจกรรมนันทนาการและงานเลี้ยงสังสรรค์วันแรงงาน
นายเกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
ผอ.ศูนย์ข่าวกระแสใต้ ข่าว 4 ภาค/อีสาน จ.ขอนแก่น

48 ปี กฟผ. ปรับกลยุทธ์รับเทรนด์โลกสู่ Energy 4.0 มุ่งสร้างสังคมไทยที่ยั่งยืน

48 ปี กฟผ. ปรับกลยุทธ์รับเทรนด์โลกสู่ Energy 4.0 มุ่งสร้างสังคมไทยที่ยั่งยืน

กฟผ. ครบรอบ 48 ปี ปรับตัวรับเทรนด์โลก ประกาศความมุ่งมั่นพร้อมก้าวสู่ Energy 4.0 ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ พร้อมสืบสานพระราชปณิธานโดยยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ดุจแสงไฟที่ไม่มีวันดับ เพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของคนไทย วันนี้ (28 เมษายน 2560) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา “48 ปี กฟผ. องค์การใสสะอาด น้อมสืบสานปณิธานงานของพ่อ” โดยนายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวว่า กฟผ. ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2512 เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าของประเทศ จากกำลังผลิตติดตั้ง 907 เมกะวัตต์ เมื่อแรกก่อตั้ง ปัจจุบัน กฟผ. มีกำลังผลิตไฟฟ้ารวม 16,385 เมกะวัตต์ คิดเป็น 39.43% ของระบบผลิตไฟฟ้าทั้งประเทศที่ 41,556.25 เมกะวัตต์ ซึ่งตลอด 48 ปีที่ผ่านมา กฟผ. มุ่งผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย ตามรอยพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงประกอบ พระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย ในปี 2559 ต่อเนื่องถึงปี 2560 กฟผ. จึงได้ดำเนินโครงการ “กฟผ. น้อมสืบสานปณิธานงานของพ่อ ชวนชาวไทยร่วมสานต่อ 9 พระราชปณิธานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวถึงก้าวต่อไปของ กฟผ. ว่า จะมุ่งสู่ Energy 4.0 นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาระบบไฟฟ้า ได้แก่ การพัฒนาเครือข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) นำร่องที่ จ.แม่ฮ่องสอน ที่ผู้ผลิตและผู้ใช้พลังงานสามารถมีปฏิสัมพันธ์กันผ่านระบบสารสนเทศ การพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า (Energy Storage)
ส่วน CSR after Process หรือการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสังคม กฟผ. มีการสร้างชุมชนต้นแบบชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 32 แห่งทั่วประเทศ การปลูกป่า กฟผ. ซึ่งปลูกแล้วถึง 4.6 แสนไร่ การรณรงค์ประหยัดพลังงานที่นอกจากผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 ปีนี้จะมีการพัฒนาเสื้อเบอร์ 5 ที่ไม่จำเป็นต้องรีด ร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ทำให้ลดการใช้ไฟฟ้าลงได้ ส่วนการส่งเสริมกีฬา เช่น กีฬายกน้ำหนัก ในปี 2560 – 2563 ได้เพิ่มการสนับสนุนสมาคมยกน้ำหนักฯ จากปีละ 16 ล้านบาท เป็น 20 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมนักกีฬาไทยคว้าชัยโอลิมปิก ตลอดจนก่อสร้าง
เพื่อรองรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้มีเสถียรภาพ และการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนที่ผลิตไฟฟ้าได้ บางช่วงเวลาให้พึ่งพาได้ตลอดเวลา โดยจับคู่แหล่งผลิตตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปในรูปแบบที่เรียกว่า Hybrid เช่น โรงไฟฟ้า พลังน้ำแบบสูบกลับและกังหันลมผลิตไฟฟ้าที่ลำตะคอง จ.นครราชสีมา รวมถึงมีการเตรียมรองรับการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า โดยพัฒนารถต้นแบบและสถานีชาร์จไฟฟ้า ตลอดจนเตรียมพัฒนาพื้นที่สำนักงานใหญ่ กฟผ. จ.นนทบุรี ให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) บนพื้นที่ 300 ไร่ เพื่อเป็นต้นแบบการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นได้ว่า กฟผ. เป็นส่วนหนึ่งในขับเคลื่อนพลังงานหมุนเวียนให้บรรลุตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579 (AEDP 2015) พร้อมทั้งวิจัยพัฒนาโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกัน กฟผ. ได้ประกาศความมุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบต่อสังคมตามมาตรฐานสากล ISO 26000 ทั้งในเรื่อง CSR in Process หรือ CSR ในกระบวนการทำงาน เช่น การผลิตไฟฟ้าด้วยคุณภาพมาตรฐานสากล (ISO / CSR-DIW) การปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและลดคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในสนธิสัญญา COP 21 ที่ กฟผ. ร่วมรับผิดชอบเป้าหมายของประเทศ โดย กฟผ. มีเป้าหมายชัดเจนที่จะลดให้ได้ 4 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ในปี 2563 และ 8 ล้านตันฯ ในปี 2568 และ 12 ล้านตันฯ ในปี 2573 นอกจากนี้ ในปี 2560 กฟผ. ได้เปิดรับคนพิการเป็นพนักงาน 20 อัตรา รวมทั้งการจ้างงานอัตราท้องถิ่นด้วย ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. 8 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งได้เปิดให้บริการแล้ว 3 แห่ง และเตรียมจะเปิดเพิ่มในปี 2560 ที่ กฟผ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ กฟผ.สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี
“48 ปีที่ผ่านมา กฟผ. ได้สร้างสมความเชี่ยวชาญ บุคลากร และเทคโนโลยี เพื่อให้ระบบไฟฟ้ามั่นคง สนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย ตามรอยพระราชปณิธานของรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ทรงเป็นต้นแบบความหมั่นเพียร เรียนรู้อย่างเป็นระบบ ยึดถือส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ซึ่งในวันที่ 1 พฤษภาคม นี้ ภาพยนตร์โฆษณา กฟผ. ชุดใหม่ที่มีชื่อว่า “แสงไฟที่ไม่มีวันดับ” จะออกสู่สายตาประชาชน แสดงถึงความยึดมั่นดำเนินงานตามพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของคนไทยสืบไป” ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวในที่สุด
จากความมุ่งมั่นดังกล่าวข้างต้นทำให้ กฟผ. ได้รับรางวัลต่าง ๆ อาทิ รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ปี 2559 รางวัล Thailand Energy Awards 2016 รางวัล EIA Monitoring Awards 2016 ซึ่ง 9 โครงการของ กฟผ. ได้รับรางวัลจากการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่น และเหมืองแม่เมาะได้รับรางวัล Green Mining Awards 2016 รวมถึง 30 หน่วยงาน กฟผ. ได้รับรางวัลรางวัลสถานประกอบการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย ปี 2559 ทางด้านการวิจัย
4 ผลงานของ กฟผ. ได้รับรางวัลจากงาน 45th International Exhibition of Inventions of Geneva ณ สหพันธรัฐสวิส ด้านการเงิน กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ได้รับรางวัล SET Award 2016 และเพื่อยืนยันถึงความโปร่งใส กฟผ. ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจที่มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในการจัดทำแผนงานเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส จากสำนักงาน ป.ป.ช.

ชุดเฉพาะกิจอำเภออุบลรัตน์จับกุมแก้งค์ค้ายาในพื้นที่โชว์ผลงาน ชุดเฉพาะกิจอำเภออุบลรัตน์ กวดล้าง จับกุมแก้งค์ค้ายาเสพติดในพื้นที่ / อุบลรัตน์ ขอนแก่น..... 14:00 น. 25.04.2560 >>>สั่งการโดย นายเอกลักษณ์ กาลมิตร รักษาการนายอำเภอ/ผอ.ศป.ปส.อ.อุบลรัตน์, พ.ท.กันตภณ จันทะนันท์ ผบ.ม.7 พัน14 ค่ายเปรมติณสูลานนท์ และ พ.ต.อ.ยุทธกร วงเวียน ผกก.สภ.อุบลรัตน์ ขอนแก่น ได้มอบหมายให้ นายสำเริง โสบุญมา ปลัดอำเภอ/จพง.ปปส.ที่583329 ,พ.ต.ท.เสกสรร จินดาพรรณ รอง ผกก.สส.สภ.อุบลรัตน์ , จ.ส.อ.สมชาย ดาทุมมาหน.ชป.รส.ม.พัน14 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ สนธิกำลังเข้าทำการปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายยาเสพติดในพื้นที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาครอบครองและมีพฤติกรรมค้ายาเสพติดได้ 1ราย ชื่อนายโยธิน หรือ หนุ่ม สาระพันธ์ อายุ 32ปี อยู่บ้านเลขที่53 หมู่ที่12 ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ ขอนแก่นจับกุมได้ที่บริเวณกระท่อมกลางไร่อ้อย ด้านทิศตะวันตกของหมู่บ้านนาคำ พร้อมของกลาง 1.ยาบ้า (เมท) จำนวน 734เม็ด 2.ยาไอซ์ จำนวน 2ถุงเล็ก ( 2กรัม ) ซึ่งซุกซ่อนในกระเป้าเป้สีดำ ในเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพและชัดทอดผู้ร่วมขบวนการจำหน่ายยาเสพติด เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหา มียาเสพติดให้โทษประเภท1 ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.อุบลรัตน์ฯ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป >>>หลังจากนั้น เวลา 16:00 น.ในวันเดียวกัน ชุดเฉพาะกิจ ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ ได้วางแผนขยายผลจากคำให้การและชัดทอดของนายโยธิน สาระพันธ์ ได้ซัดทอดว่า ยาบ้าจำนวนดังกล่าวได้ซื้อมาจาก นางสาววาสนา บุญเทพ หรือ ปิ๊ก เป็นสาวทอม อยู่บ้านสำราญ หมู่ที่2 ตำบลศรีสุขสำราญ อำเภออุบลรัตน์ฯ เจ้าหน้าที่จึงร่วมกันวางแผนทำการล่อซื้อ. >>>เวลาประมาณ 16:30 น. พบบุคคลและยานพาหนะต้องสงสัยตรงตามสายที่รายงาน รถยนต์จอดอยู่หน้าร้านขายของชำ อยู่ริมถนนหมายเลข ขก-4049 สายอุบลรัตน์-เขาสวนกวาง บริเวณแยกเข้าบ้านทานตะวัน หมู่11 ตำบลนาคำ เจ้าหน้าที่จึงแสดงตนพร้อมเข้าตรวจค้นรถยนต์เก๋งนิสสัน สีบรอนซ์เงิน ทะเบียน กว-142 ระยอง พบยาบ้าจำนวน 399เม็ด ห่อหุ้มด้วยถุงพลาสติกชนิดกดปิด และห่อด้วยกระดาษทิสซูอยู่ในขวดน้ำเปล่า จึงแจ้งข้อกล่าวหา " มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมท) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย " พร้อมทั้งทำการตรวจยึด 1.สร้อยคอทองคำ หนัก 2บาท จำนวน 1เส้น 2.สร้อยข้อมือ หนัก 1 บาท จำนวน 1 เส้น 3.แหวนทองคำ จำนวน 2วง หนัก 2สลึง 4.เงินสด จำนวน 8,150บาท 5.รถยนต์เก๋งยี่ห้อนิสสันอเมล่า สีบรอนซ์เงิน ทะเบียน กว-142 ระยอง จำนวน 1คัน ในเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพและชัดทอดผู้ร่วมขบวนการอีกราย เจ้าหน้าที่จึงทำการยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ตรวจสอบ และนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.อุบลรัตน์ฯ เพื่อทำการสอบสวนในรายละเอียดขยายผล และดำเนินคดีตามกฎหมายเป็นรายที่2. >>>เวลาต่อมา 17:00น. เจ้าหน้าที่ชุดดังกล่าวปฎิบัติการอย่างต่อเนื่อง จากการชัดทอดของสาวทอม ผู้ต้องหารายที่2 ใหการชัดทอดว่าได้รับยาเสพติดมาจาก นายหาญณรงค์ พิมพ์โล้น หรือ ปุ๊ ราษฎรบ้านดงเย็น ตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง ขอนแก่น เจ้าหน้าที่จึงวางแผนทำการล่อซื้อยาเสพติด สามารถจับกุมผู้มาส่งมอบ ซึ่งเป็นลูกน้องของนายหาญณรงค์ พิมพ์โล้น โดยขับขี่รถจักรยานยนต์ ฮอนด้าเวฟ มาส่งยาเสพติด นัดส่งมอบกันที่สวนยางพารา ด้านทิศตะวันตกของบ้านขามป้อม ตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวางฯ เวลาประมาณ 17.30น.พบชาย 2คน จอดรถอยู่บริเวณจุดนัดพบตรงตามที่สายรายงาน เจ้าหน้าที่จึงแสดงตนและเข้าทำการตรวจค้นจับกุม ปรากฎว่า นายเสือ ไม่ทราบชื่อสกุลจริง เป็นผู้ขับรถจักรยานยนต์อาศัยจังหวะและความชำนาญในพื้นที่ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปได้ ปล่อยทิ้งให้นายมงคล บุญขนาน ใว้ที่จุดดังกล่าวและถูกจับกุม ผลการตรวจค้นพบของกลางยาบ้าจำนวน 124เม็ด เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหา " มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมท) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย " ในเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพเป็นผู้รับจ้างส่งยาให้นายหาญณรงค์ พิมพ์โล้น เจ้าหน้าที่ได้นำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เขาสวนกวาง ขอนแก่น เพื่อสอบสวนขยายผลติดตามจับกุมแก้งค์จำหน่ายยาเสพติดที่เหลือและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.....
นายเกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
ผอ.ศูนย์ข่าวกระแสใต้ ข่าว 4 ภาค/อีสาน จ.ขอนแก่น

กฟผ. จะจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ค.1)โครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้าทดแทน

กฟผ. จะจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ค.1)
โครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้าทดแทน โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4 - 7 ในวันที่ 29 เมษายนนี้

กฟผ. จะจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Public Scoping หรือ ค.1) โครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้าทดแทน โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4 - 7 เพื่อจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและด้านสุขภาพ (EHIA) ในวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี โฆษก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า การจัดทำรายงาน EHIA ของโครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้าทดแทน โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4 – 7 จ.ลำปาง ซึ่งเคยได้รับความเห็นชอบแล้วในกำลังการผลิต 600 เมกะวัตต์นั้น และต้องมาจัดทำขึ้นใหม่ในครั้งนี้ เนื่องจากผลการคำนวณทางด้านเทคนิคและการประกวดราคาได้โรงไฟฟ้าขนาดกำลังผลิต 655 เมกะวัตต์ซึ่งสูงกว่ากำลังผลิตเดิมและเป็นเครื่องผลิตไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมดีขึ้น ซึ่งกำลังผลิตติดตั้งที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทำให้ กฟผ. ต้องมีการจัดทำรายงาน EHIA ใหม่ให้ครอบคลุมกำลังผลิตที่เพิ่มมากขึ้น
สำหรับขั้นตอนก่อนจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ทางบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาในการจัดทำรายงาน EHIA โครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้าทดแทน โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4 - 7 ได้ดำเนินการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายภาคประชาชน ผู้นำชุมชนในพื้นที่โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบและพิจารณา EHIA หน่วยงานราชการระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล หน่วยงานด้านสาธารณสุขและการแพทย์ กลุ่มองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชน สถานศึกษา ศาสนสถาน นักวิชาการอิสระ สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป เพื่อบอกกล่าวและให้ความรู้ในเบื้องต้น ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เช่น แผ่นพับให้ความรู้ สถานีวิทยุชุมชน หนังสือพิมพ์ ป้ายประกาศ โครงการ กฟผ.แม่เมาะ เคาะประตูบ้าน (EGAT knocks door) และทาง Social Media
เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง กฟผ. ขอเชิญชวนผู้สนใจทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรมในเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อกำหนดขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.1) และดาวน์โหลดข้อมูลก่อนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ www.egat.co.th
ทั้งนี้ทุกท่านสามารถแสดงความคิดเห็นต่อร่างฉบับนี้ได้ โดยส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะไปที่
1. บริการธุรกิจตอบรับทางไปรษณีย์
2. ไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์ (E-Mail) : weenittha_w@team.co.th และ rattiya_n@team.co.th
3. คุณวีณิฐฐา วรเกียรติธนากร และคุณรัตติยา งามประดิษฐ์
บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จากัด
151 อาคารทีม ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
4. โทรศัพท์ 0-2509-9000 กด 3201-5 ต่อ 104, 106
5. โทรสาร 0-2509-9109
ภายใน 15 วัน (14 พฤษภาคม 2560) นับจากวันจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ
ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่จะดำเนินการต่อไปนายอำเภอน้ำยืนลงพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาน้ำเน่าเสีย.( มีคลิป )


เพิ่มคำอธิบายภาพ

นายอำเภอน้ำยืนลงพื้นที่ประชุมส่วนราชการต่างๆเพื่อแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น.  ทีมข่าวกระแสใต้ 4 ภาค ลงพื้นที่ อ.น้ำยืนพร้อมด้วยนายสมชัย บูรณะ  นายอำเภอน้ำยืน เรียกประชุมส่วนราชการในพื้นที่ อาทิเช่น สาธารณสุขอำเภอ,นายกเทศมนตรีตำบลน้ำยืน,นายกเทศมนตรีตำบลโซง,ทหาร 208,ตำรวจ ร่วมประชุมด่วน ในการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย ( คลองสาธารณะ - ห้วยโซง ) จากลานมันศรีสมบูรณ์  ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอน้ำยืน  จากนั้นทางด้านนายอำเภอน้ำยืน พร้อมด้วย นายเติม ศรีเนตร นายกเทศมนตรีตำบลโซง ,ปลัดอำเภอ , ผู้ใหญ่บ้าน  ลงพื้นที่ตรวจสอบน้ำเสียจากลานมันศรีสมบูรณ์พบว่าน้ำเสียจริง ทางด้านนายโกวิทย์ ดอกไม้ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องธนาคารน้ำใต้ดินได้แนะนำให้ใช้น้ำจุนลินทรีย์อีเอ็มผสมกับข้าวแช้วฉีดพ่นลงในน้ำและน้ำก็จะสะอาดและไม่มีกลิ่นเป็นการแก้ไชที่เห็นผลเร็ว ส่วนระยะยาวจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรีบดำเนินการแก้ไขต่อไป

ข้อมูลภาพ/ข่าว
ทศพร ก้อนแก้ว
หน.ศูนย์ข่าวภาคอีสาน กระแสใต้ 4 ภาค รายงาน


ขอนแก่นขับเคลื่อนสินค้าโอทอปและเอสเอ็มอี
27 เม.ย.2560 ที่ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โอทอปและเอสเอ็มอี ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของ จ.ขอนแก่น และผู้ประกอบการของประเทศในอนุภูมิภารลุ่มน้ำโขง หรือ Khonkaen-GMS Fair 2017 ซึ่งจังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 เม.ย.- 1 พ.ค.2560 โดยมีกงสุลใหญ่และผู้แทนทางการค้าจาก สปป.ลาว,เวียตนาม,จีน,ไทย,กัมพูชาและเมียนมาร์ รวมทั้งผู้ประกอบการจากทั่ง 6 ประเทศในลุ่มแม่น้ำโขง หรือ GMS นำสินค้าร่วมแสดงและจำหน่ายรวม 330 ร้านค้า
นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผวจ.ขอนแก่นกล่าวว่า ขอนแก่นเป็นจังหวัดที่มีประชากรมากเป็นอันดับ 4 ของประเทศและเป็นจังหวัดที่สร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างมาก ด้วยศักยภาพและความร่วมมือต่างๆที่มีอยู่ โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่ทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อนำมาสู่การพัฒนาจังหวัด จนทำให้วันนี้ขอนแก่นเป็นจังหวัดที่นักลงทุน รวมไปถึงผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศสนใจที่จะมาเป็นคู่ค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ยังคงแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและความเป็นเมืองศูนย์ของภูมิภาคที่จะเป็นประตุที่เชื่อมต่อการค้าไว้ด้วยกัน และเวทีแห่งนี้นักธุรกิจจากทั้ง 6 ประเทศจะได้มาเจรจาเพื่อเป็นคู่ค้าได้โดยตรงอีกด้วย
นายเกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
ผอ.ศูนย์ข่าวกระแสใต้ ข่าว 4 ภาค/อีสาน จ.ขอนแก่น

พัทลุงจัดแถลงข่าวการจัดงานสืบสานศิลป์ถิ่นโนรา

พัทลุงจัดแถลงข่าวการจัดงานสืบสานศิลป์ถิ่นโนรา หรือโนราโรงครูวัดท่าแค ประจำปี 2560 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 21  พฤษภาคม นี้


  การแถลงข่าวงานสืบสานศิลป์ถิ่นโนราจังหวัดพัทลุงประจำปี 2560  หรืองานโนราโรงครูวัดท่าแค ซึ่งจัดขึ้นภายใต้โครงการโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งนี้ จัดขึ้นที่โรงโนราโรงครู บริเวณวัดท่าแค อำเภอเมืองพัทลุง มีผู้ร่วมแถลงข่าวประกอบด้วย นายวันชัย  คงเกษม   ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง  นางศิริพร  ทองทวี  วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง  นายเศรษฐา  เพชรสงนายกเทศมนตรีตำบลท่าแค และเอกชัย  ศรีวิชัย ตัวแทนศิลปินมโนราห์  
   โดยปีนี้ จังหวัดพัทลุง โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง และเทศบาลตำบลท่าแค ได้กำหนดจัดงาน สืบสานศิลป์ถิ่นโนราจังหวัดพัทลุง หรืองานโนราโรงครูวัดท่าแคขึ้น ในระหว่างวันที่ 3 – 6  พฤษภาคม 2560  ณ วัดท่าแค ตำบลท่าแค อำเภอเมืองพัทลุง  ทั้งนี้ เพื่อสืบสานพิธีกรรมและรำลึกถึงคุณงามความดีของบรรพบุรุษครูโนรา ตลอดจนส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ สืบสานพิธีกรรม วัฒนธรรม ประเพณี ที่ดีงามให้คงอยู่คู่กับชุมชนท้องถิ่น รวมการสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีให้แพร่หลายในภูมิภาคอาเซียนต่อไป
  กิจกรรมของงานปีนี้  ในวันที่ 3 พฤษภาคม  จะมีกิจกรรมพิธีโนราตั้งบ้าน ตั้งเมือง และพิธีเปิดงาน ส่วนในวันที่ 4 พฤษภาคม จะมีพิธีเชิญครู บวงสรวงครู  ผูกผ้าต้นโพธิ์ รำถวายศาล  การแก้บน และพิธีเหยียบเสน การรำ 12 ท่า เป็นต้น  ส่วนในวันที่ 5 พฤษภาคม  จะมีกิจกรรมรำทั่วไป และวันที่ 6  พฤษภาคม 2560  จะมีกิจกรรมพิธีแก้บน พิธีแก้บนพราน การรำคล้องหงส์  การจัดบทสิบสอง และการแทงเข้    ซึ่งเป็นพิธีกรรมเกี่ยวข้อกับการตัดเหมย สะเดาะเคราะห์กำราบสิ่งอัปมงคล เพื่อความเจริญวัฒนาของผู้เข้ามาร่วมงานและลูกหลานโนรา เป็นการสิ้นสุดงานโนราโรงครูประจำปี
          สำหรับ โนรา หรือ มโนราห์ เป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ มี 2 ลักษณะ คือ มโนราที่มีการแสดงเพื่อความบันเทิงทั่วไป  กับอีกลักษณะคือมโนราโรงครู เป็นการแสดงเพื่อบูชาสิ่งศักดิ์ที่เรียกว่าครูหมอโนรา ซึ่งเป็นบรรพบุรุษผู้สืบสายเลือดการแสดงที่ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งมีความเกี่ยวข้องอย่างแนบแน่นกับวัฒนธรรมของชาวภาคใต้  คือการยึดมั่นในความดีและความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  โดยความเชื่อว่าลูกหลานมโนราที่มีการบูชาครูอย่างถูกต้อง จะทำให้ชีวิตมีความรุ่งเรือง  แต่หากทำผิดหรือไม่บูชาครู  จะทำให้ชีวิตอับจน มีความเจ็บป่วยเป็นต้น   ดังนั้นเมื่อขึ้นเดือน 6 ในช่วงเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม  ของทุกปี  คณะมโนราและลูกหลานเชื้อสายมโนรา  จะจัดกิจกรรม “ โนราโรงครู ”ขึ้นเพื่อแสดงถึงความกตัญญูต่อครูหมอโนรา และบรรพบุรุษ  ซึ่งในจังหวัดพัทลุง  มีมโนราที่ได้รับความนิยมจากผู้ชมอยู่จำนวนมากหลายคณะ ที่มีชื่อเสียงชั้นบรมครู เช่น  มโนราพุ่มเทวา หรือ ขุนอุปถัมภ์นรากร  มโนรายก ชูบัว  ศิลปินแห่งชาติสาขาการแสดงมโนรา  เป็นต้น

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560

สงขลา 9 อบต. 2 เทศบาล จัดแข่งขันกีฬา “ปลักหนูเกมส์”


 9 อบต. 2 เทศบาล จัดแข่งขันกีฬา “ปลักหนูเกมส์” เพื่อตัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนสู่ระดับจังหวัดต่อไป
   วันนี้ 27 เมษายน 2560 ที่ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลปลักหนู ต.ปลักหนู อ.นาทวี จ.สงขลา นายเดชอิศร์ ขาวทอง อดีต นายก อบจ.สงขลา ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 15 หรือ”ปลักหนูเกมส์ โดยมีนายยูโส๊ะ ขะเด นายก อบต.ปลักหนู กล่าวรายงานการแข่งขัน โดยมีนักกีฬาจากหน่วยงานองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นรวม 11 แห่งประกอบด้วย อบต.ฉาง ,ท่าประดู่,ทับช้าง,ประกอบ,คลองกวาง,คลองทราย,ปลักหนู,นาหมอศรีและ อบต.สะท้อน มีเทศบาลจำนวน 2 แห่งคือเทศบาลนาทวี และเทศบาลนาทวีนอก ได้จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ มีกีฬาที่ร่วมแข่งขันประกอบด้วยกีฬา ฟุตบอล วอลเลย์บอล เชปัคตะกร้อ เปตอง และกีฬาฟุตซอล โดยใช้เวลาในการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 27 เม.ย. – 18 พ.ค.2560 การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้เพื่อสร้างความปรองดอง ความรักสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีระหว่างเยาวชน ผู้นำชุมชน ประชาชนทั่วไป และบุคคลกรหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอนาทวี ยกระดับมาตรฐานกีฬาในตำบลและอำเภอให้ดีขึ้น เพื่อให้เยาวชน ผู้นำชุมชน ประชาชนทั่วไปและบุคคลกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสามารถในการออกกำลังกายได้อย่างเหมาะสมถูกต้องตามกาลเทศะ และเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมในการแข่งขันกีฬาระดับจังหวัดต่อไป
นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

สตูลพมจ.ยันเด็ก 4 คนไม่ได้ถูกทอดทิ้งญาติดูแลอย่างดี(มีคลิป)    วันที่ 27เมษายน 2560 ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากรณีมีการโพสภาพเด็กผู้ชาย 4 คนว่าอาศัยอยู่ตามลำพังอยู่แบบอดมื้อกินมื้อ ยายเสียชีวิต วันไหนมีคนใจดีน้องก็ได้กินญาติช่วยเหลือได้ไม่มากและระบุว่าเด็กได้เรียนหนังสือเพียง 2 คน และขอรับบริจาคสิ่งของและอาหารของแห้งเสื้อผ้ารวมทั้งของใช้ประจำวัน โดยติดต่อทางเฟสบุ๊ค เพื่อเป็นกำลังใจแก่เด็ก ปรากฏว่าเมื่อมีการแชร์ต่อๆกันไป คนใจบุญต่างส่งของมาบริจาค ซึ่งทางญาติได้ออกมาบอกว่า เด็กดังกล่าวอยู่ในความดูแลของญาติและไม่ได้ถูกทอดทิ้งแต่อย่างใด
            นายอำพร  ณนิโรจน์ พมจ.สตูล พร้อมเจ้าหน้าที่พมจ. นายวินัย  นุ้ยไฉน  กำนันต.ปากน้ำ อ.ละงู ได้เดินทางไปยังบ้านเลขที่ 157 ม.4 ต.ปากน้ำ อ.ละงู ซึ่งเป็นบ้านของนางจีรนันท์ แซะอาหลี อายุ 54 ปี เป็นน้องของย่าที่เลี้ยงดูเด็กทั้ง 4 คนต่อจากย่าของเด็กที่เสียชีวิตไปแล้ว  สำหรับเด็กทั้ง 4 คนคือด.ช.อัลอามี แซะอาหลี อายุ 14 ปี ด.ช.นัดฮุฎดีน  อายุ 12 ปี ด.ช.อิบรอหีม อายุ 6 ขวบและด.ช.อานัส   อายุ 5 ขวบ ทั้งหมดอยู่ในความดูแลของนางวันวิสา  แซะอาหลี ซึ่งเป็นลูกสะใภ้ของนางจีรนันท์ ที่ดูแลและได้ส่งให้เด็กทั้ง 4 คนเข้าเรียนหนังสือทั้งหมด
              นายทวีศักดิ์  องค์ศารา  นักพัฒนาสังคมหน่วยเคลื่อนที่เยียวยา อ.ละงู สำนักงานพมจ.สตูลกล่าวว่า ก่อนหน้านี้เมื่อปี56 ทางผญบ.และกำนันได้ส่งเรื่องครอบครัวยากจนไปให้ทางพมจ.ได้เข้ามาดูแล ซึ่งครอบครัวนี้ทางพมจ.ได้เข้ามาดูแลตลอดตั้งแต่เรื่องนมเด็ก ค่าเดินทางไปหาหมอ มีเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือเดือนละ 2,000 บาท มีหน่วยงานหลายหน่วยงานมามอบเครื่องมือในการประกอบอาชีพ จนกระทั่งเมื่อ2ปีที่ผ่านมา นางอำภา  เมติยะ  อายุ 35 ปี แม่ของเด็กได้หนีออกจากบ้านโดยทิ้งลูก 4 คนไว้กับพ่อคือนายสมภร แซะอาหลี อายุ 40 ปี ซึ่งมีอาชีพทำประมงเรือปลากะตัก ที่เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย  ซึ่ง2เดือนจะกลับมาครั้งหนึ่ง  เมื่อพ่อของเด็กกลับมาบ้านเด็กก็จะมากินอยู่หลับนอนกับพ่อที่บ้านซึ่งอยู่ห่างจากบ้านย่าประมาณ 100 เมตร สภาพบ้านที่อยู่กว้างประมาณ 2 เมตรยาว6 เมตรเป็นบ้านห้องเดียว ที่หุงหาอาหารและที่นอนอยู่แห่งเดียวกัน   แต่เมื่อพ่อกลับไปทำงานเด็กจะอยู่บ้านย่าและน.ส.วันวิสา  ทั้งกินอยู่หลับนอนและในเรื่องของการศึกษา  โดยขณะนี้คนโตและคนรองเรียนอยู่ที่ร.ร.กัลยาณชลรังสรรค์มูลนิธิ ที่ ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่จ.สงขลา ส่วนคนที่3 เรียนอยู่อนุบาลโอบอ้อมและคนสุดท้องเรียนชั้นอนุบาล1ที่ร.ร.บ้านตะโล๊ะใส อ.ละงู
            ด้านน.ส.วันวิสา  แซะอาหลี  ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายสมภร  พ่อของเด็กทั้ง 4 ไปทำงานอยู่ที่ประเทศมาเลเซีย  ซึ่งตนก็ได้เลี้ยงดูเด็กเหมือนกับลูกของตน การที่มีการโพสว่าเด็กอยู่กันเองตามลำพังนั้นไม่จริง ตนก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเป็นแบบนี้ทั้งที่ทางพมจ.เอง ทางกำนัน ผญบ. อบต.หน่วยงานราชการต่างๆแม้นแต่เหล่ากาชาดก็ลงมาดูแลครอบครัวนี้ตั้งแต่แม่เขายังอยู่ จนกระทั่งตนมารับดูแลแทนก็ยังมีหน่วยงานราชการมาดูแลอยู่โดยพมจ.จะมีเงินสงเคราะห์เดือนละ 2,000 บาท ปี59 ก็ได้เงินครอบครัวอุปถัมป์อีก3 ครั้งงวดละ 3,000 บาทรวมเป็น9,000 บาท ยืนยันว่าเด็กไม่ได้อยู่กันตามลำพัง มีญาติพี่น้องที่อยู่รอบๆบ้านของเด็กคอยดูแลอยู่ตลอด เด็กอาจกลับไปเล่นที่บ้านบ้างซึ่งเด็กอยู่ในวัยกำลังซน เป็นธรรมดาที่จะมอมแมม สังเกตุได้ว่าเด็กไม่ได้อดอยาก อ้วนท้วนสมบูรณ์  อย่างไรก็ตามหากผู้ที่ต้องการจะช่วยเหลือขณะนี้เด็กกำลังจะไปเรียนในวันที่ 8 พ.ค.นี้ที่จ.สงขลา 2 คน ซึ่งยังขาดค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่าถ่ายรูป ส่วนเด็กเล็ก2 คนต้องการร้องเท้าคนละ 1 คู่และถุงเท้าคนละ 2 คู่ หากต้องการช่วยเหลือเด็กทางธนาคารอิสลาม สาขาอ.ละงู เลขบัญชี 139-1-06531-1 ชื่อบัญชี ด.ช.อิบรอหีม แซะอาหลีโดยน.ส.วันวิสา แซะอาหล
นิตยา แสงมณี /สตูล-รายงาน
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...